زنا

  زنا، رابطه جنسی نامشروع، این مفهوم از مادّه «ز ن ی» ۹ بار «س ف ح» ۳ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: به زنا نزدیک نشوید که آن بسیار زشت و راهی بد است. مرد زناکار جز زن زناکار یا مشرک را ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: