روح

  روح، امری الهی، این مفهوم از مادّه «ر و ح» ۲۱ بار آمده است. چکیده: روح از امر پروردگار است. خدا انسان را آفرید و از روح خود در او دمید. مومنان را با روحی از جانب خود تأیید می‌کند. خدا روح را بر هر کس از بندگان خود ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: