رهن

  رهن، گرو، این مفهوم از مادّه «ر ه ن» ۳ بار آمده است. چکیده: اگر در سفر بودید و برای نوشتن بدهی خود، نویسنده‌ای نیافتید، گرویی بگیرید و امانت‌گیرنده باید امانت را بازپس دهد. ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هنگامی که در میان خود بدهی‌ای را تا مدّتی معیّن، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: