حق

حق، ثابت، درست، سهم، این مفهوم از مادّۀ «ح ق ق» ۲۸۷ بار آمده است. چکیده: خدا و هر آن‌چه از جانب اوست حق است. خدا تثبیت‌کنندۀ حق و نابودکنندۀ باطل است. خلقت خدا و فرمانِ داوریِ خدا، حق است. او به حق دعوت می‌کند و از باطل برحذر می‌دارد. ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: