اُمّی

  اُمّی، درس‌ناخوانده، این مفهوم از مادّه «ا م م» ۶ بار و با آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: خدا در میان درس‌ناخواندگان فرستاده ‏اى از خودشان برانگیخت. پیامبری که خواندن و نوشتن نمی‌دانست تا مبادا باطل‌اندیشان به شک بیفتند. نام پیامبر درس‌ناخوانده در تورات و ادامه مطلب