آمرزش خواهی

  آمرزش خواهی، استغفار، این مفهوم با مادّه «غ ف ر» ۶۲ و واژه «حِطَّه» ۲ بار آمده است. چکیده: از خدا آمرزش بخواهید که خدا آمرزنده مهربان است. پیامبر، مومنان، متقین و  خردمندان از خدا طلب آمرزش می‌کنند. کسانی که می‌گویند: پروردگارا، گناهان ما را بیامرز اینان آمرزش‌خواهان در ادامه مطلب