آل

  آل، خاندان، این مفهوم از مادّه «ا و ل» ۲۶ بار آمده است. چکیده: خدا آل‌ابراهیم و آل‌عمران را بر جهانیان برتری داد. او به آل ابراهیم کتاب، حکمت و ملکی بزرگ داد. آل لوط را نجات داد. نعمت خود را بر آل یعقوب تمام کرد. آل فرعون را ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: