آسانی

  آسانی، ضدّ دشواری، این مفهوم از مادّه «ی س ر» ۳۷ بار و «ه و ن» ۴ بار آمده است. چکیده: آغاز کردن و بازگرداندن آفرینش، بر خدا آسان است و بازگرداندن بر او آسانتر است. خدا آن‌‌چه در آسمان‌ها و زمین است را می‌داند، این در کتابی است، ادامه مطلب