آزر

  آزر، پدر ابراهیم، این مفهوم با واژه «آزر» ۱ بار آمده است. چکیده: ابراهیم پدر خود، آزر را از پرستش بت‌ها و شیطان نهی می‌کرد و به پرستش خدا دعوت می‌کرد. پدرش نپذیرفت. ابراهیم برای پدرش آمرزش خواست ولی هنگامی که برای او روشن شد که او دشمن خداست، ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: