کار

  کار، عمل، این مفهوم با واژه «ا م ر» ۸۹ بار آمده است. چکیده: همه کارها از آنِ خدا است. خدا کار را تدبیر می‌کند. همه کارها به سوی او بازگردانده می‌شود. عاقبت کارها به سوی خدا و از آنِ خدا است. سوگند به تقسیم‌کنندگان و تدبیرکنندگان کار. هر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

کارد

  کارد، چاقو، این مفهوم با واژه «سکّین» ۱ بار و آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: هنگامی که زنان مصر، یوسف را دیدند، دستان خود را با کارد بریدند. هنگامی که [همسر عزیز] مکر زنان را شنید، به دنبال آنان فرستاد و برای آنان تکیه‌گاهی آماده ادامه مطلب

کاروان

  کاروان، قافله، این مفهوم با واژه «سیّاره» ۳ بار، «عیر» ۳ بار و «رکب» ۱ بار آمده است. چکیده: صید دریا و طعام آن برای شما حلال شده تا برای شما و کاروانیان بهره‌ای باشد. صید دریا و طعام آن برای شما حلال شده است تا برای شما و ادامه مطلب

کاغذ

  کاغذ، صفحه‌ای که بر روی آن می‌نویسند، این مفهوم با واژه «رِقّ» ۱ بار، «سِجل» ۱ بار و از مادّه «ق ر ط س» ۲ بار آمده است. چکیده: به کتابی نوشته‌شده، در ورقی گشوده سوگند یاد شده است. آن روز آسمان، چون درهم پیچیدن طومار نوشته‌ها درهم پیچیده ادامه مطلب

کافور

  کافور، گیاهی خوش‌بو، این مفهوم با واژه «کافور» ۱ بار آمده است. چکیده: در بهشت، نیکان، نوشیدنی که آمیزه آن کافور است می‌نوشند. به‌راستی نیکان [در بهشت] از جامی می‌نوشند که آمیزه‌ی آن کافور است، چشمه‌ای که بندگان خدا از آن می‌نوشند و آن را [به هر جا بخواهند] ادامه مطلب

كامل

  کامل، تکمیل کردن، این مفهوم از مادّه «ک م ل» ۵ بار آمده است. چکیده: خدا دین را بر شما کامل کرد. هر کس بیمار یا در سفر باشد، تعدادى از روزهاى دیگر را روزه بگیرد تا شماره روزه‌ها را کامل کند. هر کس در حج، قربانی نیافت تا ادامه مطلب