گاو

  گاو، یکی از چهارپایان، این مفهوم از مادّه «ب ق ر» بار آمده است. چکیده: خدا گاو را آفرید و جفت آفرید. بر یهودیان پیه گاو و گوسفند حرام شده بود. [خدا از چهارپایان] هشت تا [آفرید] … از شتر دو تا و از گاو دو تا. بگو، آیا ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: