کار

  کار، عمل، این مفهوم با واژه «ا م ر» ۸۹ بار آمده است. چکیده: همه کارها از آنِ خدا است. خدا کار را تدبیر می‌کند. همه کارها به سوی او بازگردانده می‌شود. عاقبت کارها به سوی خدا و از آنِ خدا است. سوگند به تقسیم‌کنندگان و تدبیرکنندگان کار. هر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: