مال

  مال، دارایی، این مفهوم از مادّه «م و ل» ۸۶ بار و «خ ی ر» ۵ بار و با مادّه «ق ن ط ر» ۴ بار و «ط و ل» ۲ بار که این معنا را دارد و با واژه «ورقه» ۱ بار، «بضاعه» ۴ بار، دینار ۱ بار ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: