لب

  لب، یکی از اعضای بدن، این مفهوم از مادّه «ش ف ت» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا به انسان دو لب داد. به‌راستی انسان را در رنج آفریده ‏ایم. آیا می‌پندارد که هیچ کس هرگز بر او قدرت ندارد؟ گوید: مال فراوانى تباه کردم. آیا می‌پندارد که هیچ ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: