قبر

  قبر، گور، این مفهوم از مادّه «ق ب ر» ۸ بار و با واژه «أجداث» ۳ بار و «مرقد» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا انسان را آفرید سپس او را میرانده و در قبرش نهاده است. روز قیامت خدا هر کس ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: