قابل‌التّوب

  قابل‌التّوب، قبول‌کننده توبه، از صفات خدا، این مفهوم با عبارت «قابل‌التّوب» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا قبول‌کننده توبه است. فرو فرستادن این کتاب، از جانب خداى شکست‌ناپذیر دانا است. بخشنده گناه، قبول‌کننده توبه، سخت‏کیفر و صاحب انعام و احسان است. هیچ معبودی جز او نیست. بازگشت به سوى ادامه مطلب