غار

  غار، حفره‌ای در کوه، این مفهوم از مادّه «غ و ر» ۲ بار و با واژه «کهف» ۶ بار و «اکنان» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا از کوه‌ها برای شما نهانگاه‌هایی قرار داد. خدا از آن‌چه آفریده است برای شما سایه‌بان فراهم آورده است و از کوه‌ها برای ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: