طمع

  طمع، چشم‌داشت، این مفهوم از مادّه «ط م ع » ۱۲ بار آمده است. چکیده: خدا برق را برای بیم و طمع به شما نشان می‌دهد. خدا را با بیم و طمع بخوانید. کسانی که به آیات ایمان دارند، پروردگار را با بیم و طمع می‌خوانند. خدا به همسران ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: