شهادت

  شهادت، کشته‌شدن در راه خدا، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید، آمرزش خدا و رحمت او از آن‌چه جمع می‌کنند، بهتر است. کسانی را که در راه خدا کشته شده‌اند، مرده نخوانید بلکه آنان زنده‌اند ادامه مطلب

شهادت

  شهادت، گواهی دادن، این مفهوم از مادّه «ش ه د» ۱۵۰ بار آمده است. چکیده: خدا به شاهد و مشهود سوگند یاد کرده است. خدا همواره بر هر چیزی شاهد است. شهادت خدا کافی است. خدا، فرشتگان و صاحبان علم شهادت می‌دهند که جز خدا هیچ معبودی نیست. پروردگار ادامه مطلب