سفر

  سفر، بیرون رفتن از شهر و دیار خود، این مفهوم از مادّه «س ی ر» ۱۹ بار، «س ف ر» ۸ بار، «ن ف ر» ۷ بار، «ظ ع ن» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا شما را در دریا و خشکی ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: