سر بریدن

  سر بریدن، ذبح، این مفهوم از ماده «ذ ب ح» ۹ بار،‍ «ذ ک ی» ۱ بار و با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: ابراهیم فرمان یافت که فرزند خود را سر ببرد. فرعون پسران بنی‌اسرائیل را سر می‌برید. خدا فرموده آن‌چه نام غیر خدا، ادامه مطلب