سریع‌‌الحساب

  سریع‌‌الحساب، حسابرسی سریع، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «سریع‌الحساب» ۸ بار آمده است. چکیده: خدا در حسابرسی سریع است. هر کس به آیات خدا کفر ورزد پس بی‌تردید خدا در حسابرسی سریع است (آل‌عمران/۱۹). کسانى که کافر شدند، کارهایشان چون سرابى در بیابانی هموار است که ادامه مطلب