سرزنش

  سرزنش، ملامت، این مفهوم از مادّه «ل و م» ۱۴ بار و با واژه «مذموم» ۳ بار، «لاتثریب» ۱ بار و «مذؤوم» ۱ بار آمده است. چکیده: خدا به نفس سرزنشگر سوگند یاد می‌کند. هر کس دنیا را بخواهد به او می‌دهیم سپس سرزنش شده و مطرود در جهنّم ادامه مطلب