سخن‌چینی

  سخن‌چینی، خبرچینی، این مفهوم با واژه »نَمیم» ۱ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: از کسی که سخن‌چینی می‌کند، اطاعت نکن. سخن‌چین، هیزم‌کش و آتش‌افروز است و عذاب دارد. از هر قسم‌خورنده فرومایه ‏اى فرمان نبر که بسیار عیب‌جو است و براى سخن‌چینى بسیار ادامه مطلب