ستم

  ستم، ظلم، این مفهوم از مادّه «ظ ل م» ۲۸۹ بار آمده است. چکیده: انسان ستم‌پیشه نادان و ستم‌پیشه ناسپاس است. خدا به جهانیان ستم نمی‌کند بلکه آنها خود بر خویشتن ستم می‌کنند. عهد خدا به ستمکاران نمی‌رسد. پروردگار نسبت به مردم، با وجود ستمشان دارای آمرزش است. اگر ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: