حلال و حرام

حلال و حرام، مجاز و ممنوع، این مفهوم از مادّۀ «ح ل ل» ۳۷  بار و «ح ر م» ۵۲ بار آمده است. چکیده: خدا موارد حلال و حرام را بیان فرموده است و فرمان می‌دهد چیزهای پاکیزه‌ای را که خدا برای شما حلال کرده، حرام نشمارید. ای کسانی که ادامه مطلب