بخل

بخل، خسَّت، این مفهوم از ریشۀ بَخِلَ ۱۲ بار و مَنَعَ ۴ بار و با واژۀ شُحَّ ۵ بار،  قَتَرَ ۲ بار، کَدَیَ۱ بار و ضَنین ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: انسان بخیل است. خدا انسان‌ها را به انفاق فراخوانده و از بخل ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: