بت

بت، معبودهای غیر خدا، این مفهوم با واژۀ آلِهَۀ ۱۲ بار، اِله و امثال آن ۹ بار، صَنَم ۴ بار، اَوثانا ۳ بار، اَنصاب  و تماثیل هر کدام ۱ بار و با عبارات مِن دون الله و امثال آن ۵۹ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: