اهل‌ بیت

  اهل بیت، خانواده، این مفهوم با عبارت «اهل بیت» ۳ بار آمده است. چکیده: رحمت و برکات خدا بر اهل بیت است. خدا می‌خواهد آلودگی را از اهل بیت بزداید. خواهر موسی به فرعونیان گفت: آیا شما را به اهل بیتی راهنمایی کنم که از او سرپرستی کنند؟ اى ادامه مطلب