اصحاب فیل

  اصحاب فیل، فیل‌سواران، این عبارت ۱ بار آمده است. چکیده: فیل سوارانی که برای تخریب خانه خدا رفتند و خدا آنها را نابود کرد. آیا ندیدی که پروردگارت با فیل‌سواران چه کرد؟ آیا نیرنگ آنان را تباه و گمراه نساخت؟ پرندگانی دسته دسته فرستاد که بر سرِ آنان سنگ‌هایی ادامه مطلب