اخلاق

  اخلاق، فضایل و رذایل، این مفهوم با عناوین متعدد آمده است. چکیده: اخلاق، مجموعه‌ای از فضایل و رذایل است که هر شخص در ارتباط با خود، خدا و دیگران دارا است. هر یک از این عناوین در موضوع خود یا موضوع‌های مرتبط آمده است. به‌راستى که تو خلق والایی ادامه مطلب