چشم

چشم، عضو دیدن، این مفهوم از مادّۀ «ب ص ر» ۴۵ بار، «ع ی ن» ۴۰ بار و «ط ر ف» ۶ بار آمده است. چکیده: خدا خالق و حاکم بر چشم‌ است. در مقابل این نعمت خداوند باید سپاسگزار بود. در قیامت چشم‌ها بازخواست خواهند شد و گواهی می‌دهند. ادامه مطلب

 

 

چشم چرانی

چشم‌چرانی، نگاه‌ هوس‌آلود، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است.                 چکیده: خداوند مردان و زنان مومن را از نگاه هوس‌آلود منع فرموده است. به مردان با ایمان بگو، دیدگان خود را [از نامحرم] فروبندند و پاکدامنی خود را حفظ کنند. این برای آنها پاکیزه‌تر است ادامه مطلب

 

 

چشمه

چشمه، جوشش آب از زمین، این مفهوم از مادّۀ «ع ی ن» ۲۰ بار، «ن ب ع» ۲ بار، «س ر ی » ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارند، آمده است. چکیده: خدا در زمین چشمه‌هایی جوشاند. در بهشت و جهنّم نیز چشمه‌هایی هست. ما در زمین ادامه مطلب

 

 

چهره

چهره، صورت، این مفهوم از مادّۀ «و ج ه» ۵۰ بار و «س ی م» ۵ بار آمده است. چکیده: چهره در دنیا تا حدودی نشان‌دهندۀ حالات درونی انسان‌ها است و در آخرت نیز چهره‌ها آشکارا بیانگر عملکرد انسان‌ است. در آخرت چهرۀ‌ نیکوکاران سپید، درخشان، شاداب و شادان است ادامه مطلب