مائده

  مائده، سفره آراسته به طعام، این مفهوم با واژه «مائده» ۲ بار آمده است. چکیده: حواریون از عیسی، مائده‌ای آسمانی خواستند. عیسی آن را از خدا خواست و خدا آن را فرو فرستاد که نشانه‌ای برای آنان باشد و فرمود: هر کس از شما پس از آن کفر ورزد، ادامه مطلب

مادر

  مادر، زن دارای فرزند، این مفهوم با واژه «اُم» ۲۸ بار و از مادّه «و ل د» ۲۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: خدا شما را در شکم‌هاى مادرانتان خلق کرد و از شکم مادرانتان در حالى‌که چیزى نمى‏دانستید، بیرون آورد مادر با ادامه مطلب

مار

  مار، یکی از خزندگان، این مفهوم با واژه «حیه» ۱ بار، «جانّ» ۲ بار و «ثُعبان» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا به موسی فرمود: عصای خود را بیفکن، ناگهان به شکل ماری در آمد. این یکی از معجزات موسی در برابر فرعون بود. [خدا] فرمود: ای موسی، آن ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

مال

  مال، دارایی، این مفهوم از مادّه «م و ل» ۸۶ بار و «خ ی ر» ۵ بار و با مادّه «ق ن ط ر» ۴ بار و «ط و ل» ۲ بار که این معنا را دارد و با واژه «ورقه» ۱ بار، «بضاعه» ۴ بار، دینار ۱ بار ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

مالک

  مالک، صاحب، از صفات خدا، این مفهوم با واژه «مالک» ۲ بار آمده است. چکیده: خدا مالک روز جزا و مالک فرمانروایی است. سپاس و ستایش مخصوص خدا، پروردگار جهانیان است. آن رحمت‌گسترِ مهربان. مالک روز جزا. [خدایا] تنها تو را می‌پرستیم و تنها از تو یاری می‌جوییم. ما ادامه مطلب