ساختن

  ساختن، بناکردن و درست کردن، این مفهوم از مادّه « ص ن ع» ۷ بار، «ب ن ی» ۱۱ بار و «ب و ء» ۲ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: ساخت خداست که هر چیزی را استوار کرده است. پیشینیان خانه‌هایی محکم و ادامه مطلب