باد

باد، هوای متحرّک، این مفهوم از ریشۀ رَوَحَ ۲۷ بار و با واژۀ حاصِب ۴ بار، ذاریات و اِعصار هر کدام ۱ بار و آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: باد پدیده‌ای طبیعی از جانب خداوند و از نشانه‌های او است. باد منشأ رحمت و گاهی منشأ ادامه مطلب

 

 

باران

باران، آب فرو آمده از آسمان، این مفهوم از ریشۀ غَیَثَ ۴ بار، مَطَر ۲ بار و با واژۀ مِدرارا ۳ بار، وابل ۳ بار، وَدق ۲ بار و صَیِّب، ماءٍ مُنهَمِر، ماءً صبّا، رَجع و بَرَد هر کدام ۱ بار و با عبارت اَنزَل مِنَ ‌السَّماءِ ماءً ۲۲ بار، ادامه مطلب

 

 

بارداری

بارداری، آبستنی، این مفهوم از ریشۀ حَمَلَ ۱۴ بار و آیاتی که این مفهوم را دارند، آمده است. چکیده: با آمیزش دو جنس مذکّر و مونث، مونث باردار می‌شود. او مدّتی این بار را حمل می‌کند. جنین در رحم رشد کرده تا متولّد شود. خدا شما را از خاکی، سپس ادامه مطلب

بارداری خارق‌ العاده

بارداری خارق‌العاده، آبستنی غیر معمول، در این مدخل آیاتی که این مفهوم را دارد، آمده است.  چکیده: به خواست خدا افرادی به طور غیر معمول باردار شده‌اند. به ابراهیم و همسر او مژدۀ اسحاق و بعد از او، یعقوب را دادند (ذاریات/۲۸؛ هود/۷۱). همسر ابراهیم بر چهرۀ خود زد و ادامه مطلب

 

 

بازگشت به خدا

بازگشت به خدا، رجوع به خدا، این مفهوم از ریشۀ رَجَعَ ۵۷ بار، صَیَرَ ۱۳ بار و رَدَّ ۶ بار آمده است. چکیده: بازگشت همۀ کارها و انسان‌ها به سوی خداوند است. انسان بعد از مرگ به سوی خداوند بازگردانیده می‌شود. خداست که آفرینش را آغاز می‌کند و سپس آن ادامه مطلب