ابر

  ابر، توده قطرات ریز آب، این مفهوم از ماده «س ح ب» ۹ بار، «غ م م» ۴ بار و با واژه عارِض ۲ بار، حامِلات ۱ بار، مُعصِرات ۱ بار، مُزن ۱ بار، ظُلَّه ۱ بار، آمده است. چکیده: خداست که ابرهای گرانبار را پدید آورده و از ادامه مطلب

 

برچسب‌ها:

 

ابراهیم

  ابراهیم، یکی از فرستادگان، این واژه ۶۹ بار آمده است. چکیده: ابراهیم از پیروان نوح بود. او بازگشت‌کننده به سوی خدا، دلسوز، توانمند و صاحب بصیرت، از برگزیدگان نیکان، پیامبری صدّیق و سپاسگزار نعمت‌ها بود. ابراهیم نه یهودی و نه مسیحی بود بلکه حق‌گرایی فرمانبردار بود و از مشرکان ادامه مطلب

أبقى

  أبقى، پایدارتر، از اسماء ‌و صفات، این مفهوم با واژه أَبْقَى ۱ بار آمده است. چکیده: خدا پایدارتر است. [ساحران به فرعون گفتند:] ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سحرى که ما را به آن وادار کردی، بر ما ببخشاید. خدا بهتر و پایدارتر است ادامه مطلب

ابن سبیل

  ابن سبیل، در راه ‌مانده، این مفهوم با واژه ابن سبیل ۸ بار آمده است. چکیده: دادن مال به در راه‌ مانده، از نیکی است. حقّ در راه‌مانده را بدهید. انفاق، صدقه، خمس و فیء به در راه‌مانده تعلّق می‌گیرد. نیکی آن نیست که روی خود را به سوی ادامه مطلب

ابلیس

  ابلیس، شیطانی که از سجده کردن بر آدم سر باز زد، این مفهوم با واژه ابلیس ۱۱ بار آمده است. چکیده: ابلیس از آتش خلق شد. او یکی از جنّیان بود که از فرمان پروردگار در سجده کردن بر آدم سر باز زد و خدا او را از بهشت، ادامه مطلب

ابولهب

  ابولهب، عموی پیامبر، این نام با واژه ابی‌لهب ۱ بار آمده است. چکیده: خدا ابولهب را نفرین کرده است. او را در آتشی پرزبانه می‌سوزاند. همسرش هیزم‌کش است و در گردنش طنابی است. بریده باد دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. دارایى او و آن‌چه اندوخت، به ادامه مطلب