پاکی

پاکی، مبرّا از پلیدی، این مفهوم از ریشۀ طَهَرَ ۳۰ بار آمده است.

چکیده: خداوند پاکیزگان را دوست دارد و به پاکی و پاکیزگی سفارش کرده است.

خداوند از آسمان آبی پاک و پاک‌کننده فرستاد (فرقان/۴۸). خداوند پاکیزگان [کسانی که خواهان پاکی هستند] را دوست دارد (بقره/۲۲۲؛ توبه/۱۰۸).

خداوند به ابراهیم و اسماعیل فرمود: خانه‌ام را برای طواف کنندگان، معتکفان، قیام‌کنندگان، رکوع‌کنندگان و سجده‌کنندگان، پاکیزه دارید (بقره/۱۲۵؛ حج/۲۶).  قوم لوط کارهای زشت می‌کردند. لوط به آنان گفت: اینان دختران من هستند. آنان برای شما پاکیزه‌تر هستند (هود/۷۸). آنان گفتند: خاندان لوط را از شهرتان بیرون کنید. آنها مردمی هستند که تظاهر به پاکی می‌کنند (نمل/۵۶؛ اعراف/۸۲). فرشتگان گفتند: ای مریم، خداوند تو را برگزیده و پاک ساخته است (آل‌عمران/۴۲). خداوند فرمود: ای عیسی، من تو را برگرفته، به سوی خود بالا می‌برم و تو را از کسانی که کفر ورزیده‌اند پاک می‌گردانم (آل‌عمران/۵۵).

این [آیات] در صحیفه‌هایی ارجمند، بلند مرتبه و پاک است (عبس/۱۳-۱۴). پیامبر از سوی خداوند صحیفه‌های پاک را تلاوت می‌کند (بینه/۲) و جز پاکان [پاک‌شدگان] به قرآن دست نزنند [دست نمی‌یابند] (واقعه/۷۹). او به پیامبر می‌فرماید: لباس خود را پاک کن و از ناپاکی دوری کن (مدثّر/۴-۵). خداوند می‌خواهد آلودگی را از شما اهل بیت بزداید و شما را کاملاً پاک گرداند (احزاب/۳۳). ای پیامبر، کسانی که در کفر شتاب می‌کنند، تو را غمگین نسازند. اینانند که خداوند نخواسته دلهای آنان را پاک گرداند (مائده/۴۱). در مسجدی که از روز نخستین بر پایۀ تقوا بنا شده است، مردانی هستند که دوست دارند خود را پاک سازند و خداوند کسانی را که خواهان پاکی هستند دوست دارد (توبه/۱۰۸). از اموال آنان که به گناهان خود اعتراف کردند و کار نیک را با کار بد آمیخته‌اند، صدقه‌ بگیر تا به این وسیله آنها را پاک و پاکیزه کنی (توبه/۱۰۲،۱۰۳). به یاد آورید هنگامی را که خداوند بر شما خواب سبک آرامش‌بخش مسلّط کرد و از آسمان بارانی بر شما فرو‌‌فرستاد تا شما را با آن پاک گرداند و وسوسۀ شیطان را از شما بزداید (انفال/۱۱).  ای کسانی که ایمان آورده‌اید، هرگاه  با پیامبر گفتگوی محرمانه ‌می‌کنید، پیش از آن صدقه‌ای بدهید. این برای شما بهتر و پاکیزه‌تر است (مجادله/۱۲). چون از زنان پیامبر چیزی خواستید، از پشت پرده بخواهید. این برای دل‌های شما و دل‌های آنان پاکیزه‌تر است (احزاب/۵۳). هنگامی که زنان را طلاق دادید و عدّۀ خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با همسران [دلخواه] خود، چنانچه با هم به شایستگی به سازش رسیده‌اند، باز ندارید. هر کس از شما به خداوند و روز بازپسین ایمان دارد، به این پند داده می‌شود. این امر برای شما پر برکت‌تر و پاکیزه‌تر است. خدا می‌داند و شما نمی‌دانید (بقره/۲۳۲). چون به نماز برخیزید، صورت و دست‌های خود را تا آرنج بشویید و سر و پاهای خود را تا برآمدگی روی پا مسح کنید و اگر جُنُب هستید خود را پاک کنید. اگر بیمار یا در سفر بودید یا یکی از شما از قضای حاجت آمد یا با زنان نزدیکی کرده‌اید و آبی نیافتید پس با خاک پاک تیمم کنید و از آن به صورت و دستهایتان بکشید. خدا نمی‌خواهد شما را در تنگنا افکند. لیکن می‌خواهد شما را پاک و نعمت خود را بر شما تمام گرداند (مائده/۶). هنگام عادت ماهانه به زنان نزدیک نشوید تا پاک شوند. پس چون پاک شدند، از همان جا که خدا به شما فرمان داده است با آنها آمیزش کنید. خداوند توبه‌کاران و پاکیزگان را دوست دارد (بقره/۲۲۲).

کسانی که ایمان آورده، کارهای شایسته انجام داده‌اند (بقره/۲۵) و متّقین در بهشت،‌ همسرانی پاکیزه دارند (آل‌عمران/۱۵). خداوند در بهشت به نیکان، شرابی پاک می‌نوشاند (انسان/۲۱).

اطلاعات بیشتر: غسل، تیمم، طیّبات