قورباغه

 

قورباغه، یکی از جانوران، این مفهوم با واژه «ضَفادِع» ۱ بار آمده است.

چکیده: خدا برای فرعونیان، قورباغه را به عنوان نشانه‌ای فرو فرستاد ولی آنان استکبار ورزیدند و مجرم بودند.

[فرعونیان به موسی] گفتند: هرگاه، نشانه‌ای برای ما بیاوری تا با آن ما را سحر کنی، ما به تو ایمان‌آورنده نیستیم. پس بر آنها طوفان، ملخ، شپش، قورباغه و خون را که نشا‌نه‌هایی جدا جدا بودند، فرستادیم. باز هم استکبار ورزیدند و گروهی مجرم بودند (اعراف/۱۳۲-۱۳۳).

 

الضّفادع

 

 

 

وَ قَالُواْ [آل‌فرعون لموسی] مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَ الْجَرَادَ وَ الْقُمَّلَ وَ الضَّفَادِعَ وَ الدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاَتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَ كَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ (اعراف/۱۳۲-۱۳۳)