صادق

 

صادق، راست‌پیشه، از اسماء و صفات، این مفهوم با واژه «لصادقون» ۱ بار آمده است.

چکیدهبی‌تردید خدا راست‌پیشه است.

هر [حیوان] ناخن‌داری را بر کسانی که یهودی شدند، حرام کردیم و از گاو و گوسفند، پیه آنها را بر آنان حرام کردیم مگر آن‌چه بر پشت آنها یا بر روده‌ها است یا آن چه به استخوان چسبیده باشد. این را به سزای سرکشی کردن آنان، کیفر آنها قرار دادیم. ما راست‌پیشه هستیم (انعام/۱۴۶).

الصادق

 

 

وَ عَلَى الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَ مِنَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِبَغْيِهِمْ وِ إِنَّا لَصَادِقُونَ (انعام/۱۴۶).