خود کشی

خود کشی، خود را کشتن، این مفهوم با آیاتی که این معنا را دارد، آمده است.

چکیده: خودکشی از گناهان بزرگ است.

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، … خود را نکشید. به راستی خدا با شما مهربان است. هر کس به تجاوز و ستم چنین کند به‌زودی او را به آتش دوزخ درآوریم. این بر خدا آسان است. اگر از گناهان بزرگی که از آن نهی شده‌اید دوری کنید، بدی‌های شما را می‌پوشانیم و شما را به جایگاهی ارجمند وارد می‌کنیم (نساء/۲۹-۳۱). خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید. نیکی کنید. خدا نیکوکاران را دوست دارد (بقره/۱۹۵).

هر کس گمان می‌کرد خدا پیامبر خود را در دنیا و آخرت هرگز یاری نخواهد کرد، پس ریسمانی از سقف بیاویزد آنگاه خود را حلق‌آویز کند. سپس بنگرد آیا این ترفند، خشم او را از بین می‌‌‌‌‌برد (حج/۱۵)؟