بدبختی

بدبختی، هدایت ناپذیری، این مفهوم از ریشۀ شَقِیَ ۱۱ بار آمده است.

چکیده: هر که از هدایت خدا پیروی نکند، بدبخت است و در آتش جهنم جاودانه است.

هرکه از هدایت خدا پیروی کند نه گمراه و نه بدبخت می‌شود (طه/۱۲۳).

خدا به آدم فرمود: این [ابلیس] دشمن تو و همسر تو است. مبادا شما را از بهشت بیرون کند زیرا بدبخت شوی (طه/۱۱۷). قوم ثمود به سبب سرکشی، [پیامبرشان را] تکذیب کردند. آنگاه که بدبخت‌ترین آنها برخاست [تا ناقه را پی کند]. پس خداوند آنها را به گناهانشان گرفت و با خاک یکسان کرد (شمس/۱۱-۱۴). ابراهیم به پدر خود گفت: از شما و از آنچه به جای خدا می‌خوانید، کناره می‌جویم. امید است که به خواندن پروردگار خود بدبخت نباشم (مریم/۴۸). زکریّا گفت: پروردگارا، استخوان من سست و موی سرم سپید شده است و هرگز در خواندن تو محروم و بدبخت نبوده‌ام (مریم/۴،۲). عیسی در گهواره به سخن آمد و گفت: من بندۀ خدایی هستم که مرا به مادرم نیکوکار کرد و مرا گردنکشی بدبخت نگردانید (مریم/۳۲،۳۰).

بدبخت‌ترین مردم، همان که تکذیب کرد و روی‌گردانید، در آتشی که زبانه می‌کشد وارد می‌شود (لیل/۱۵-۱۶). بدبخت‌ترین مردم خود را از پند دور می‌دارد. همان که در آتشی بزرگ درمی‌آید. نه در آن می‌میرد و نه زنده می‌ماند (اعلی/۱۱-۱۳).

روزی که هیچ کس جز به اذن خدا سخن نگوید. بعضی از مردم بدبخت و برخی نیکبخت هستند. کسانی که بدبخت شده‌اند در آتش هستند و در آن ضجّه و ناله‌های طولانی دارند. تا آسمان‌ها و زمین برجاست در آن جاودانه خواهند بود مگر آنچه پروردگار بخواهد (هود/۱۰۵-۱۰۷).

کسانی که میزان اعمال آنان‌ سبک است در جهنّم جاودان هستند. آتش، چهره‌هایشان را می‌سوزاند و در آتش، زشت منظر هستند. به آنها گفته شود: آیا آیات من بر شما تلاوت نمی‌شد پس شما آن را دروغ می‌پنداشتید؟ می‌گویند: پروردگارا، بدبختی ما بر ما چیره شد و ما گروهی گمراه بودیم. پروردگارا، ما را از این‌جا بیرون ببر. پس اگر باز هم [به بدی] بازگشتیم آن‌گاه ستمگر خواهیم بود. خداوند می‌فرماید: در جهنّم گم شوید و با من سخن نگویید. شما مومنان را به ریشخند گرفتید تا یاد مرا از خاطرتان بردند و شما بر آنها می‌خندیدید. چند سال در زمین ماندید؟ می‌گویند: یک روز یا پاره‌ای از یک روز. از شمارندگان بپرس. خدا می‌فرماید: جز اندکی درنگ نکردید. کاش شما می‌دانستید. آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده‌ایم و اینکه شما به سوی ما بازگردانده نمی‌شوید (مؤمنون/۱۰۳-۱۱۵)؟

اطلاعات بیشتر: سعادت