اطاعت

 

اطاعت، فرمانبرداری، این مفهوم از مادّه «ط و ع» ۸۷ بار آمده است.

چکیده: خدا به مومنان سفارش می‌کند که از خدا و پیامبر او اطاعت کنید و اطاعت از پیامبر همان اطاعت از خداست. اطاعت از خدا باعث رحمت و کامیابی است. آنان که خدا و پیامبر را اطاعت می‌کنند با پیامبران و صدّیقان و شهیدان و شایستگان خواهند بود و این فضلی از جانب خدا است. هر کس خدا و پیامبر او را اطاعت کند، خدا او را به باغ‌هایی درآورد که از زیر آن نهرها روان است و در آن جاودانه هستند.

[خدا] به آسمان و زمین فرمود: خواه از روی اطاعت یا اکراه بیایید. آن دو گفتند: اطاعت‌کنان آمدیم (فصّلت/۱۱). هر کس در آسمانها و زمین است خواه از روی اطاعت یا اکراه و سایه‌هایشان بامدادان و شامگاهان برای خدا سجده می‌کنند (رعد/۱۵). هر که در آسمان ها و زمین است، خواه از روی اطاعت یا اکراه، تسلیم او است و همه به سوی او بازگردانده می‌شوند (آل‌عمران/۸۳).

ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اعمال خود را تباه نکنید (محمّد/۳۳). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا و پیامبر او را اطاعت کنید و از او روی برنتابید در حالی که می‌شنوید (انفال/۲۰). بگو، خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید پس اگر رویگردانید، بر عهده اوست آن‌چه تکلیف شده و بر عهده شماست آن‌چه تکلیف شده‌اید و اگر او را اطاعت کنید، راه خواهید یافت. بر پیامبر جز ابلاغ آشکار نیست (نور/۵۴). خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و بر حذر باشید پس اگر روی‌گرداندید، بدانید که بر پیامبر ما، فقط ابلاغ آشکار است (مائده/۹۲). خدا را اطاعت کنید و پیامبر را اطاعت کنید و اگر روی‌گرداندید، بر پیامبر ما، فقط ابلاغ آشکار است (تغابن/۱۲). هر کس پیامبر را اطاعت کند، در حقیقت خدا را اطاعت کرده و هر کس روی‌گرداند، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده‌ایم (نساء/۸۰). بگو، خدا و پیامبر را اطاعت کنید پس اگر روی گردانید، قطعاً خدا کافران را دوست ندارد (آل‌عمران/۳۲). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را اطاعت کنید پس هر گاه در امری اختلاف نظر داشتید، اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارید، آن را به خدا و پیامبر عرضه بدارید. این بهتر و نیک‌فرجام‌تر است (نساء/۵۹). تا می‌توانید از خدا پروا کنید. بشنوید و اطاعت کنید. خیری را برای خودتان انفاق کنید (تغابن/۱۶).

خدا و پیامبر را اطاعت کنید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید (آل‌عمران/۱۳۲). نماز را برپا دارید و زکات بدهید و پیامبر را اطاعت کنید تا مورد رحمت قرار گیرید (نور/۵۶). خدا و پیامبر او را اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید که سست شوید و مهابت شما از بین برود. صبر کنید که خدا با شکیبایان است (انفال/۴۶). هر کس خدا و پیامبر او را اطاعت کند و از خدا بترسد و از او پروا کند، این چنین کسانی کامیاب هستند (نور/۵۲). هر کس خدا و پیامبر او را اطاعت کند، قطعاً به پیروزی و کامیابی بزرگی دست می‌یابد (احزاب/۷۱). آنان که خدا و پیامبر را اطاعت می‌کنند با کسانی که خدا به آنان نعمت داده است، از پیامبران، صدّیقان، شهیدان و شایستگان خواهند بود. آنان همراهانی نیکو هستند. این فضلی از جانب خدا است و خدا بس داناست (نساء/۶۹-۷۰). هر کس خدا و پیامبر او را اطاعت کند او را به باغ‌هایی درآورد که از زیر آن نهرها روان است و در آن جاودانه هستند. این همان کامیابی بزرگ است (نساء/۱۳).

مردان و زنان باایمان دوست و یاور یکدیگر هستند که به کارهای پسندیده امر می‌کنند و از کارهای ناپسند نهی‌می‌کنند. نماز برپا می‌کنند و زکات می‌دهند و خدا و پیامبر او را اطاعت می‌کنند. آنان هستند که خدا به زودی مورد رحمتشان قرار می‌دهد (توبه/۷۱). گفتار مؤمنان وقتی به سوی خدا و پیامبر او خوانده شوند تا میان آنان داوری کند، تنها این است که می‌گویند: شنیدیم و اطاعت کردیم، اینان هستند که رستگارند (نور/۵۱). [ای مومنان] نعمتی را که خدا بر شما ارزانی داشته و پیمانی را که شما را به آن متعّهد گردانید، به یاد آورید. آن‌گاه که گفتید: شنیدیم و اطاعت کردیم. از خدا پروا کنید. خدا به راز دل‌ها آگاه است (مائده/۷).

[اى کسانى که ایمان آورده ‏اید روزه در] روزهاى معدودى [بر شما مقرّر شده است]. هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد [به همان تعداد] تعدادى از روزهاى دیگر [را روزه بگیرد]. بر کسانى که طاقت‏ فرساست، کفّاره ‏اى است که خوراک دادن به بینوایى است و کسی که خیر را از روی میل و اطاعت انجام دهد پس آن براى او بهتر است و اگر بدانید روزه گرفتن براى شما بهتر است (بقره/۱۸۴). در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست پس هر که حجّ خانه [خدا] کند یا عمره به جا آورد، بر او گناهى نیست که میان آن دو سعى به جاى آورد و کسی که خیری را از روی رغبت و اطاعت انجام دهد، پس به‌درستی که خدا حق‌شناس و داناست (بقره/۱۵۸). کسانی که از مومنانِ اطاعت‌کار در صدقاتشان، عیب جویی می‌کنند و کسانی را که جز به مقدار توان خود چیزی نمی‌یابد [که صدقه دهند را] مسخره می‌کنند، خدا آنها را مسخره می‌کند و برای آنها عذاب دردناکی است (توبه/۷۹). از آن‌چه نام خدا بر آن برده نشده است، نخورید زیرا آن قطعاً نافرمانی است. در حقیقت شیطان‌ها به دوستان خود وسوسه می‌کنند تا با شما ستیزه کنند. اگر آنان را اطاعت کنید، قطعاً شما هم مشرک هستید (انعام/۱۲۱).

به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادر خود نیکی کند، (عنکبوت/۸) ولی اگر تو را وادارند تا چیزی را که به آن علم نداری با من شریک گردانی از ایشان اطاعت نکن (عنکبوت/۸؛ لقمان ۱۵) ولی در دنیا به خوبی با آنان معاشرت کن (لقمان/۱۵). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر از کسانی که کفر ورزیده‌اند اطاعت کنید، شما را از عقیده‌تان باز می‌گردانند و زیانکار خواهید شد (آل‌عمران/۱۴۹). ای کسانی که ایمان آورده‌اید، اگر از فرقه‌ای از اهل کتاب اطاعت کنید شما را پس از ایمانتان به کفر برمی‌گردانند (آل‌عمران/۱۰۰).

مردان سرپرست زنان هستند به دلیل آن‌که خدا برخى از ایشان را بر برخى برترى داده و به دلیل آن‌که از اموالشان خرج مى‏کنند پس زنان درستکار فرمان بردارند. به پاس آن‌چه خدا [براى آنان] حفظ کرده اسرار [شوهران خود] را حفظ مى‏ کنند. زنانى را که از سرکشی آنان بیم دارید، پندشان دهید و در خوابگاه‏ ها از ایشان دورى کنید و [اگر تاثیر نکرد] آنان را بزنید پس اگر از شما اطاعت کردند، بر آنها هیچ راهى [براى سرزنش] نجویید. خدا بلند مرتبه بزرگ است (نساء/۳۴).

آنها را از آن روز نزدیک، بیم بده. آن‌گاه که جان‌ها به گلوگاه می‌رسد در حالی که اندوه خود را فرو می‌خورند. برای ستمگران نه یاری است و نه شفاعتگری که مورد اطاعت باشد (غافر/۱۸). روزی که چهره‌های کافران در آتش دگرگون شود، می‌گویند: ای کاش ما خدا را اطاعت می‌کردیم و پیامبر را اطاعت می‌کردیم. پروردگارا، ما رؤسا و بزرگان خود را اطاعت کردیم و ما را گمراه کردند (احزاب/۶۶-۶۷).

اطاعت- اقوام، ما هیچ فرستاده‌ای را نفرستادیم مگر آن‌که به اذن خدا از او اطاعت کنند (نساء/۶۴).

نفس او (پسر آدم) او را به کشتن برادرش مطیع کرد پس او را کشت و از زیانکاران شد (مائده/۳۰).

[نوح به قوم خود گفت:] از خدا پروا کنید و مرا اطاعت کنید (شعراء/۱۰۸، ۱۱۰). خدا را بپرستید و از او پروا کنید و مرا اطاعت کنید تا برخی از گناهانتان را بر شما ببخشاید و [اجل] شما را تا وقتی معین به تأخیر اندازد (نوح/۳-۴).

[کافران قوم بعد از نوح گفتند:] اگر بشری مثل خودتان را اطاعت کنید در آن صورت بی‌تردید زیانکار خواهید بود (مومنون/۳۴).

[هود به قوم خود گفت:] از خدا پروا کنید و مرا اطاعت کنید (شعراء/۱۳۱).

[صالح به قوم خود گفت:] از خدا پروا کنید و مرا اطاعت کنید (شعراء/۱۵۰) و فرمان افراط‌کاران را اطاعت نکنید (شعراء/۱۵۱).

[لوط به قوم خود گفت:] از خدا پروا کنید و مرا اطاعت کنید (شعراء/۱۶۳).

[شعیب به قوم خود گفت:] از خدا پروا کنید و مرا اطاعت کنید (شعراء/۱۷۹).

[فرعون] قوم خود را به سبک‌مغزی کشاند و [آنان را فریفت]. او را اطاعت کردند زیرا آنها مردمی فاسق بودند. چون ما را به خشم آوردند، از آنان انتقام گرفتیم و همه آنان را غرق کردیم (زخرف/۵۴-۵۵).

در حقیقت هارون از قبل به آنان [بنی‌اسرائیل] گفته بود: ای قوم من، شما به وسیله این [گوساله] مورد آزمایش قرار گرفته‌اید. پروردگار شما رحمان است پس مرا پیروی کنید و فرمان مرا اطاعت کنید (طه/۹۰).

[عیسی گفت:] پس از خدا بترسید و از من اطاعت کنید (آل‌عمران/۵۰؛ زخرف/۶۳).

[فرستاده ارجمند] نیرومند است و نزد صاحب عرش، منزلت والایی دارد. در آنجا مورد اطاعت و امین است (تکویر/۲۰-۲۱).

پیامبر و مومنان به‌ آن‌چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است، ایمان آورده‌اند. همگى به خدا، فرشتگان، کتاب‌ها و فرستادگانش ایمان آورده‏ اند [و گفتند:] میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمى‏ گذاریم‏. گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم‏، پروردگارا، آمرزش تو را [خواستاریم] و فرجام به سوى تو است‏ (بقره/۲۸۵). از آن کس که قلبش را از یاد خود غافل کرده‌ایم و از هوس خود پیروى کرده و کارِ او بر زیاده‏ روى است، اطاعت نکن (کهف/۲۸). از آنان، هیچ گناهکار یا کفرپیشه‌ای را اطاعت نکن (انسان/۲۴). [از دروغگوی خطاکار] اطاعت نکن (علق/۱۹). از تکذیب کنندگان اطاعت نکن که دوست دارند سازش کنى تا سازش کنند. از هر قسم خورنده فرومایه ‏اى اطاعت نکن که عیب جوست و براى خبرچینى گام برمى‏ دارد (قلم/۸-۱۱).

ای پیامبر، از خدا پروا کن و کافران و منافقان را اطاعت نکن (احزاب/۱). کافران و منافقان را اطاعت نکن و از آزارشان بگذر (احزاب/۴۸). از کافران اطاعت نکن و با قرآن با آنان به جهادی بزرگ بپرداز (فرقان/۵۲). اگر از بیشتر کسانی که در زمین هستند، اطاعت کنی، تو را از راه خدا گمراه می‌کنند. آنان جز از گمان پیروی نمی‌کنند و جز به حدس نمی‌پردازند (انعام/۱۱۶). [ای پیامبر]، از تو درباره غنائم جنگی می‌پرسند. بگو: غنائم جنگی اختصاص به خدا و فرستاده او دارد پس از خدا پروا کنید و با یکدیگر سازش کنید و اگر ایمان دارید از خدا و پیامبرش اطاعت کنید (انفال/۱).

[ای کسانی که ایمان آورده‌اید]، بدانید که پیامبر خدا در میان شماست اگر در بسیارى از کارها از شما اطاعت کند، بی‌تردید دچار زحمت مى ‏شوید (حجرات/۷). آیا ترسیدید که پیش از گفتگوى محرمانه خود صدقه‏ هایى تقدیم دارید؟ چون نکردید و خدا بر شما بخشید پس نماز برپا دارید. زکات بدهید و خدا و پیامبر او را اطاعت کنید (مجادله/۱۳).

[ای همسران پیامبر]، در خانه ‏هایتان قرار گیرید و مانند روزگار جاهلیت قدیم، زینت‌هاى خود را آشکار نکنید. نماز برپا دارید. زکات بدهید و خدا و فرستاده‏ او را اطاعت کنید (احزاب/۳۳). [به کافران] بگو، اگر انفاق کنید خواه از روی اطاعت یا اکراه، هرگز از شما پذیرفته نمی‌شود، بی‌گمان شما قومی نافرمان هستید (توبه/۵۳). [برخى از] بادیه‏ نشینان گفتند: ایمان آوردیم. بگو، ایمان نیاورده ‏اید لیکن بگویید، اسلام آوردیم و هنوز در دل‌هاى شما ایمان داخل نشده است. اگر خدا و پیامبر او را اطاعت کنید از اعمال شما چیزى نمى‏ کاهد (حجرات/۱۴). به برجاى‏ ماندگان بادیه ‏نشین بگو، به‌زودى به سوى قومى سخت نیرومند دعوت خواهید شد که با آنان بجنگید یا اسلام آورند پس اگر اطاعت کنید خدا شما را پاداش نیک مى‏ بخشد و اگر همچنان که پیشتر پشت کردید روى بگردانید، شما را به عذابى پردرد عذاب می‌کند. بر نابینا و لنگ و بیمار گناهی نیست [که به جهاد نروند]. هر کس خدا و پیامبر او را اطاعت کند، او را به باغ‌هایی درمی‌آورد که از زیر آنها نهرها روان است. هر کس روی‌ بگرداند او را عذابی دردناک خواهد بود (فتح/۱۶-۱۷).

[منافقان] مى‏ گویند: فرمان برداریم ولى چون از نزد تو بیرون مى‏ روند، جمعى از آنان شبانه غیر از آن‌چه تو مى‏ گویى، تدبیر مى‏ کنند. خدا آنچه را که شبانه در سر مى ‏پرورند ثبت می‌کند. پس از آنها روى برتاب. بر خدا توکل کن. خدا بس کارساز است (نساء/۸۱). کسانى که نشستند و درباره برادران خود گفتند: اگر از ما اطاعت مى ‏کردند، کشته نمى ‏شدند، بگو، اگر راست مى ‏گویید مرگ را از خودتان دور کنید (آل‌عمران/۱۶۸). آیا کسانى را که به نفاق برخاستند ندیدى که به برادران کافر اهل کتاب خود مى ‏گفتند: اگر اخراج شدید، بی‌تردید با شما بیرون خواهیم آمد و علیه شما هرگز کسى را اطاعت نمی‌کنیم و اگر با شما جنگیدند، بی‌تردید شما را یارى خواهیم کرد. خدا گواهى مى‏ دهد که بی‌گمان آنان دروغگویان هستند (حشر/۱۱). بى‏ گمان کسانى که پس از آن‌که هدایت بر آنان روشن شد، پشت کردند شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت زیرا آنان به کسانى که آن‌چه را خدا نازل کرده خوش نمى ‏داشتند، گفتند: ما در کار تا حدودى از شما اطاعت‏ خواهیم کرد. خدا از همداستانى آنان آگاه است پس چگونه هستند وقتى که فرشتگان جانشان را مى‏ گیرند و بر چهره و پشت آنان می‌زنند (محمّد/۲۵-۲۷). [منافقان] مى‏ گویند: به خدا و پیامبر ایمان آوردیم و اطاعت کردیم آن‌گاه دسته‏ اى از آنان پس از این روى برمى‏ گردانند. آنان مؤمن نیستند (نور/۴۷). با سوگندهاى سخت ‏خود به خدا سوگند یاد کردند که اگر به آنان فرمان دهى، بى‌شک [براى جهاد] بیرون خواهند آمد. بگو، سوگند نخورید. اطاعت بهتر است (نور/۵۳). کسانى که ایمان آورده‏ اند، مى‏ گویند: چرا سوره ‏اى [درباره جهاد] نازل نمى‌شود، اما چون سوره‏ اى صریح نازل شد و در آن نام جنگ آمد، آنان که در دل‌هایشان مرضى است مانند کسى که به حال بیهوشى مرگ افتاده به تو مى ‏نگرند. اطاعت و سخنى شایسته برای آنان بهتر است. چون کار به تصمیم کشد، بی‌تردید خیر آنان در این است که با خدا راست باشند (محمّد/۲۰-۲۱).

برخى از یهودیان کلمات را از جاهاى خود برمى‏ گردانند و با پیچانیدن زبان خود و به قصد طعنه زدن در دین، مى‏ گویند: شنیدیم و نافرمانى کردیم. بشنو که ناشنوا گردى و [به مسخره می‌گویند:] راعنا (که به زبان یهودیان ناسزاست و به زبان عربی یعنی مراعات ما را بکن). اگر آنان مى ‏گفتند: شنیدیم و اطاعت کردیم و بشنو و به ما بنگر، بی‌گمان براى آنان بهتر و درست‏ تر بود ولى خدا آنان را به علت کفرشان لعنت کرد پس جز [گروهى] اندک ایمان نمى ‏آورند (نساء/۴۶).

الاطاعة

 

 

 

 

 

فَقَالَ [الله] لَهَا [السَّمَاء] وَ لِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (فصّلت/۱۱) وَ لِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ ظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَ الآصَالِ (رعد/۱۵) وَ لَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَ الأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (آل‌عمران/۸۳)

 

 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ (محمّد/۳۳) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ أَنتُمْ تَسْمَعُونَ (انفال/۲۰) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَ عَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُمْ وَ إِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (نور/۵۴) وَ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ احْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ (مائده/۹۲) وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (تغابن/۱۲) مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَ مَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (نساء/۸۰) قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (آل‌عمران/۳۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَ أُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَ الرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (نساء/۵۹) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَ اسْمَعُوا وَ أَطِيعُوا وَ أَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ (تغابن/۱۶)

 

 

 

 

وَ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (آل‌عمران/۱۳۲) وَ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (نور/۵۶) وَ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَ تَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَ اصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (انفال/۴۶) وَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَخْشَ اللَّهَ وَ يَتَّقْهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ (نور/۵۲) وَ مَن يُطِعْ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (احزاب/۷۱) وَ مَن يُطِعِ اللّهَ وَ الرَّسُولَ فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِّيقِينَ وَ الشُّهَدَاء وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا* ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّهِ وَ كَفَى بِاللّهِ عَلِيمًا (نساء/۶۹-۷۰) وَ مَن يُطِعِ اللّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (نساء/۱۳)

 

 

 

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ يُطِيعُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (توبه/۷۱) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (نور/۵۱) وَ اذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ اتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (مائده/۷)

 

 

[یا ایها الذین امنوا انّ الصوم فی] أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَ أَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (بقره/۱۸۴) إِنَّ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَ مَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ (بقره/۱۵۸) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَ الَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (توبه/۷۹) وَ لاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (انعام/۱۲۱)

 

 

 

 

 

وَ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا (عنکبوت/۸) وَ إِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا (عنکبوت/۸؛ لقمان/۱۵) وَ صَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا (لقمان/۱۵) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَاسِرِينَ (آل‌عمران/۱۴۹) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوَاْ إِن تُطِيعُواْ فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ يَرُدُّوكُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ (آل‌عمران/۱۰۰)

 

 

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَ اللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا (نساء/۳۴)

 

 

وَ أَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَ لَا شَفِيعٍ يُطَاعُ (غافر/۱۸) يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَ أَطَعْنَا الرَّسُولَا* وَ قَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَ كُبَرَاءنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا (احزاب/۶۶-۶۷)

 

الاطاعة- الاقوام، وَ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللّهِ (نساء/۶۴)

 

فَطَوَّعَتْ لَهُ (ابنی ادم) نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (مائده/۳۰)

[قال نوح لقومه] فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ (شعراء/۱۰۸، ۱۱۰) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ وَ أَطِيعُونِ* يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَ يُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى (نوح/۳-۴)

 

[قال الکافرون من قوم بعد نوح] وَ لَئِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ (مومنون/۳۴)

[قال هود لقومه] فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ (شعراء/۱۳۱)

 

[قال صالح لقومه] فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ (شعراء/۱۵۰) وَ لَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ (شعراء/۱۵۱)

[قال لوط لقومه] فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ (شعراء/۱۶۳)

[قال شعیب لقومه] فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُونِ (شعراء/۱۷۹)

 

فَاسْتَخَفَّ [فرعون] قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ* فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ (زخرف/۵۴-۵۵)

 

وَ لَقَدْ قَالَ لَهُمْ (بنی‌اسرائیل) هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَ أَطِيعُوا أَمْرِي (طه/۹۰)

 

[قال عيسى] فَاتَّقُواْ اللّهَ وَ أَطِيعُونِ (آل‌عمران/۵۰؛ زخرف/۶۳)

[رسول کریم] ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ* مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (تکویر/۲۰-۲۱)

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلآئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَ قَالُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَيْكَ الْمَصِيرُ (بقره/۲۸۵) وَ لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَ كَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (کهف/۲۸) وَ لَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (انسان/۲۴) كَلَّا لَا تُطِعْهُ (كَاذِبَةٍ) خَاطِئَةٍ وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (علق/۱۹) فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ* وَ لَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ* هَمَّازٍ مَّشَّاء بِنَمِيمٍ (قلم/۸-۱۱)

 

 

 

 

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (احزاب/۱) وَ لَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ الْمُنَافِقِينَ وَ دَعْ أَذَاهُمْ (احزاب/۴۸) فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَ جَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (فرقان/۵۲) وَ إِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللّهِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ يَخْرُصُونَ (احزاب/۱۱۶) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَ أَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَ أَطِيعُواْ اللّهَ وَ رَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (انفال/۱)

 

 

[یا ایها الذین آمنوا] وَ اعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ (حجرات/۷) أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ وَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (مجادله/۱۳)

 

[یا نساء النبی] قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَ أَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَ آتِينَ الزَّكَاةَ وَ أَطِعْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ (احزاب/۳۳) قُلْ [للکافرین] أَنفِقُواْ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ (توبه/۵۳) قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَ إِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا (حجرات/۱۴) قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَ إِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا* لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَ لَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَ لَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ مَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا (فتح/۱۶-۱۷)

 

 

 

 

وَ يَقُولُونَ (المنافقون) طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَ اللّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَ كَفَى بِاللّهِ وَكِيلًا (نساء/۸۱) الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَ قَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (آل‌عمران/۱۶۸) الم تَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَ لَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَ إِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ وَ اللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (حشر/۱۱) إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَى لَهُمْ* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ* فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَ أَدْبَارَهُمْ (محمّد/۲۵-۲۷) وَ يَقُولُونَ (المنافقون) آمَنَّا بِاللَّهِ وَ بِالرَّسُولِ وَأ َطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَ مَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (نور/۴۷) وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُل لَّا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَّعْرُوفَةٌ (نور/۵۳) وَ يَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَ ذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ* طَاعَةٌ وَ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ (محمّد/۲۰-۲۱)

 

 

 

 

 

 

 

مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَ يَقُولُونَ سَمِعْنَا وَ عَصَيْنَا وَ اسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَ رَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنًا فِي الدِّينِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ اسْمَعْ وَ انظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَ أَقْوَمَ وَلَكِن لَّعَنَهُمُ اللّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلًا (نساء/۴۶)