أبقى

 

أبقى، پایدارتر، از اسماء ‌و صفات، این مفهوم با واژه أَبْقَى ۱ بار آمده است.

چکیده: خدا پایدارتر است.

[ساحران به فرعون گفتند:] ما به پروردگارمان ایمان آوردیم تا گناهان ما و آن سحرى که ما را به آن وادار کردی، بر ما ببخشاید. خدا بهتر و پایدارتر است (طه/۷۳).

أَبْقَى

 

 

[قال السحره لفرعون] إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَ مَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَ اللَّهُ خَيْرٌ وَ أَبْقَى (طه/۷۳)