گِل

  گِل، خاك مخلوط با آب، اين مفهوم با واژة «طين» ۱۲ بار، «حَمَأ» ۳ بار، «صلصال» ۴ بار و «سجّيل» ۳ بار آمده است. چكيده: خدا انسان را از گِل، گِلي خشك و گِلي سياه و بدبو آفريد. برای عذاب قوم لوط و اصحاب فیل، باراني از گِل سخت‌شده ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: