گُرز

  گُرز، نوعی سلاح جنگی، این مفهوم با واژه «مقامع» ۱ بار آمده است. چکیده: در قیامت برای عذاب کافران گرزهایی آهنین است. کسانى که کفر ورزیدند، جامه ‏هایى از آتش برای آنان بریده شده است … براى آنان گرزهایى آهنین خواهد بود (حج/۱۹-۲۱). المقامع   فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ادامه مطلب