گوش

  گوش، يكي از اعضاي بدن، اين مفهوم از مادّة «ا ذ ن» ۱۷ بار آمده است. چكيده: بسياري از جنیان و آدمیان گوش‌هايي دارند كه با آن نمي‌شنوند. خدا بر گوش‌هاي كساني كه از آيات پروردگار روي بر مي‌گردانند، كساني كه ايمان نمي‌آورند، كساني كه به آخرت ايمان ندارند ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: