گورخر

  گورخر، یکی از حیوانات، این مفهوم با واژة «حُمُر» ۱ بار آمده است. چکیده: کافران مانند گورخرانی رمنده که از مقابل شیر می‎‌گریزد، از قرآن روی‌گردان هستند. آنها (کافران) را چه شده که از این تذکار (قرآن)، روى گردان هستند؟ گويى آنان گورخرانى رميده‏اند كه از مقابل شير [یا ادامه مطلب