گریه

  گریه، فرو ریختن اشک، این مفهوم از مادّه «د م ع» ۲ بار و «ب ک ی» ۷ بار و با آیه‌ای که این مفهوم را دارد، آمده است. چکیده: پروردگار تو می‌خنداند و می‌گریاند. برخی از نزدیکی رستاخیز تعجب کرده و می‌خندند و نمی‌گریند. پیامبران از کسانی بودند ادامه مطلب