گروه

  گروه، عدّه‌ای از افراد، این مفهوم با واژه «قوم» ۷ بار، «فئه» ۳ بار، «طائفه» ۳ بار، «فوج» ۱ بار،  «عِزین» ۱ بار، «ثبات» ۱ بار، «فرقه» ۱ بار و با آیه‌ای که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: برای هر گروهی، هدایت‌کننده‌ای است. هرگز گروه شما هر ادامه مطلب