گدا

  گدا، درخواست‌کننده، این مفهوم از مادّه «سائل» ۴ بار با واژه «معتر» ۱ بار و آیه‌ای  که این معنا را دارد، آمده است. چکیده: از نیکی است که به درخواست‌کنندگان بدهید. از آن‌چه قربانی می‌کنید، به درخواست‌کنندگان بدهید. نمازگزاران و متّقین در اموالشان حقی برای درخواست‌کنندگان است و پاداش ادامه مطلب

 

برچسب‌ها: